czwartek, 27 grudnia 2012

Leo Forbert, Varsovie, Nowy Świat 39

Leo Forbert, Varsovie, Nowy Świat 39
Leon Forbert, także Leo Forbert - polski fotograf, producent filmowy, reżyser i projektant dekoracji filmowych żydowskiego pochodzenia, założyciel studia filmowego Leo-Film. Jego synami byli Adolf Forbert (1911-1992), fotograf, reżyser i operator oraz Władysław Forbert (1915-2001), operator i reżyser.

fotografia formatu 135x88 mm


piątek, 14 grudnia 2012

Adolf Gancwol Siedlce muzeum domena www.gancwol.pl

http://allegro.pl/adolf-gancwol-siedlce-muzeum-domena-www-gancwol-pl-i2873899936.html


www.gancwol.pl


Adolf Hubert Gancwol (Ganzwohl)-Ganiewski urodził się w zasymilowanej rodzinie żydowskiej 27 grudnia 1870 roku. Matka Maria, ojciec Herman Gancwol. Fotograf i działacz społeczny, autor setek zdjęć dokumentujących historię Siedlec oraz innych miejscowości.

O jego biografii nie posiadamy zbyt wiele źródeł. Działał w Siedlcach od 1895 roku. Prowadził tu zakład fotograficzny przez wiele lat. Budynek, w którym się mieścił zachował się do dnia dzisiejszego. Niestety został kilka lat temu sprzedany przez władze miasta osobie prywatnej mimo swojego historycznego znaczenia dla dziejów Siedlec. Właściwie był to ostatni obiekt związany z działalnością ważnej postaci historycznej. Pracownia Gancwola mieściła się przy ul. Ogrodowej 29. Dziś jest to ul. Sienkiewicza 33.

Gancwol ożenił się z Emilią pochodzącą z rodziny ewangelickiej. Po ślubie ochrzcił się a także zmienił nazwisko na Ganiewski. Nie oznaczało to jednak zerwania z tradycją żydowską. Nie znamy daty konwersji Gancwola. Poza działalnością fotograficzną Gancwol brał aktywny udział w życiu Siedlec. Był kierownikiem letniego kina, do którego zapraszał dzieci z ubogich rodzin na darmowe pokazy. Finansował również sierociniec. Był także członkiem Siedleckiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Angażował się w działalność oświatową. Był sekretarzem Koła Przyjaciół Akademika Polskiego. Fundował stypendia dla utalentowanych uczniów.

Nadeszła wojna. Konwersja na chrześcijaństwo nie uchroniła Gancwola przed losem tysięcy siedleckich Żydów. 17 000 trafiło do obozu w Treblince. 1 kwietnia 1942 Gancwol-Ganiewski został przez Niemców osadzony w siedleckim getcie. Zamieszkał przy ulicy Asłanowicza 38. Zezwolono mu jednak codziennie opuszczać dzielnicę żydowską, aby mógł dalej prowadzić zakład. 22 sierpnia 1942 został wywieziony do Treblinki, gdzie został zamordowany.

Gancwol nie ograniczał się do fotografii portretowej. Fotografował ważne uroczystości, architekturę Siedlec i okolic, mieszkańców miasta . Specjalizował się zwłaszcza w zdjęciach grupowych - policjantów, strażaków, żołnierzy, a także uczniów kończących siedleckie szkoły. To wyjątkowe źródło dla badań historycznych. Zdjęcia charakterystycznych budynków Gancwol wydawał w formie pocztówek. Bardzo  licznie zachowały się do czasów obecnych. „Pozostałe fotografie z archiwum przetrwały wojnę tylko dzięki jego uczennicy Ludmile Rudeckiej, która wraz z mężem prowadziła po śmierci Ganiewskiego zakład przy Sienkiewicza 33, aż do 1980. W tymże roku przekazała całe archiwum zakładowe - ponad 900 ocalałych szklanych negatywów Muzeum Okręgowemu (obecnie Muzeum Regionalne) w Siedlcach. Spośród wszystkich zakładów fotograficznych działających w Siedlcach przed wojną (było ich około siedmiu) zachowało się tylko archiwum Gancwola. Wszystkie zachowane zdjęcia wykonane są przed 1940 r. Zdjęcia z okresu okupacji uległy zniszczeniu, gdyż wykonane były na celuloidzie”niedziela, 9 grudnia 2012

Zakład Fotograficzny "Victoria" w Siedlcach

RUSSIAN EMPIRE. Reign Czar Nicholas II 1894 - 1917. The World War I 1914 - 1918 Cabinet Portrait 4.4 x 6.5 inches (11 x 16.5 cm.). Russian Imperial Army. 

Hussar of 8th Lubenski (Lublin) Hussar's Regiment on Horse with Saber and Shipper "8 Л.П" 
on the Hat Combined Funny Photo, Siedlcy (Siedlec, Siedlez, Poland) ND(1914-17). 
Chipper of the regiment on the hat, monogram Nicholas II on the saddle. The regiment based in Kishinev and included into 8th cavalry Division. 
The back is photographer's advert. Please note that it is original old real photo, which made in one copy only, but not postcard or modern reprint. 
Very Fine condition